НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Інформація про орган

Структура територіального управління:

Відділ контрольно - правової роботи та правозастосування;

Відділ фінансово – організаційної роботи;

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Кіровоградській області;

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Миколаївській області;

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Херсонській області.

Штатна чисельність працівників - 18.

 

Економічна довідка регіону:

 

Одеська область - приморський і прикордонний регіон України, розташований на крайньому південно-заході країни, з територією  33,4 тис. кв. км. і з населенням 2,6 млн. чоловік.Одеська область є частиною морського фасаду України. Вона розташована на перетинанні найважливіших міжнародних водних шляхів.

 

Поряд з дуже вигідним транспортно- географічним розташуванням, Одещина має сприятливі умови, що в цілому формують високий природно-ресурсний потенціал регіону.
 

Головне природне багатство області - її земельні ресурси, що представлені переважно чорноземними ґрунтами з високою природною родючістю. У сполученні з теплим степовим кліматом вони формують високий агропромисловий (сільськогосподарський) потенціал регіону.
 

В області понад 2,5 млн. га сільськогосподарських угідь, у тому числі більш 2 млн. га ріллі, більше 80 тис. га виноградників і садів.

 

Клімат краю, особливо в південній частині області, посушливий. Тому тут майже 10% оброблюваних земель зрошуються.

 

Тепле море, лікувальні грязі, мінеральні води, морські пляжі створюють винятково високий рекреаційний потенціал Одещини. У пониззі великих річок (Дунай, Дністер) і лиманів, на морських узбережжях і в шельфовій зоні розташовані високо цінні й унікальні природні комплекси, водно-болотні угіддя, екосистеми, що формують високий біосферний потенціал регіону, який має національне і міжнародне, глобальне значення.

 

Економіка Одещини відіграє дуже помітну роль у господарському комплексі України. Область виконує наступні функції:

- є головним морським зовнішньоторговельним виходом країни;

- обслуговує міжнародні транзитні вантажо - і пасажиропотоки, виконує найважливіші транспортно-розподільні функції на національному і міжнародному рівнях;

- є провідним регіоном України за рівнем розвитку море господарського комплексу і галузей, зв'язаних з використанням ресурсів моря і світового океану;

- є одним з найбільш перспективних регіонів України щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності, спільного підприємництва, формування спеціальних (вільних) економічних зон;
має значний науково-технічний і проектно-конструкторський потенціал, є центром підготовки кадрів, а також здійснення науково-технічної, інформаційної, інноваційної й інвестиційної діяльності регіонального і національного масштабу;

- є одним з найбільш перспективних рекреаційних районів приморського типу;
- виділяється як важливий регіон інтенсивного сільського господарства з високою часткою зрошуваного землеробства й індустрією переробки сільськогосподарської продукції;

- є одним з центрів машинобудування, легкої і хімічної промисловості регіонального і національного масштабу;

- виділяється завдяки наявності великих об'єктів природно-заповідного фонду регіонального, національного і міжнародного масштабу. Має гарні перспективи для розвитку біосферно - природоохоронного сектора економіки. При цьому на сьогодні день має низку серйозних проблем природоохоронного й екологічного характеру, що вимагають невідкладного рішення.

 

 

Миколаївська область розташована в степовій зоні південної частини України  і з трьох сторін обмежена територіями Одеської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Херсонської областей. На півдні омивається водами Чорного моря та дев'ятьма лиманами, які вдаються в суходіл.

 

Площа території - 24,6 тис. кв.км (4,1% території України), займає 15 місце серед інших областей із населенням - 1251,5 тис.чол.

 

Сприятливі умови розташування Миколаївської області обумовили формування на її території потужної багатогалузевої промисловості, розвиненого агропромислового комплексу, розгалуженої транспортної мережі, портового господарства й створення значної виробничої, наукової й соціальної інфраструктури.

 

 Економічний потенціал регіону становлять більше 200 промислових і понад 2,3 тис. малих підприємств всіх форм власності, понад 600 сільськогосподарські підприємства й 4,3 тис. фермерських господарств.

 

В 2010 році обсяги промислового виробництва в Миколаївській області збільшилися на 10,3% відсотки (у порівнянні з 2009 р.). Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств склав  17793,5 млн.грн. у 2010 р. 

 

По обсягах валової додаткової вартості на душу населення Миколаївська область по розрахунках займає 10 місце серед 27 адміністративно-територіальних формувань України. Область займає лідируючі місця по суднобудуванню, виробництву газових турбін, глинозему, електроенергії, по вирощуванню соняшника, зерна.

 

Портова інфраструктура є одним із ключових факторів економічного розвитку Миколаєва. В 2010 р. на причалах Миколаївщини було перероблено 23,8 млн.тонн вантажів, оброблено 2415 суден.

 

Основний обсяг загального експорту реалізується через Миколаївський морський торгівельний порт і приватні термінали.

 

Прямі іноземні інвестиції за 2010 рік складають 22 млн. дол. США. Загальбний об’єм прямих іноземних інвестицій за станом на 01.01.2011 г склав 181,2 млн.дол.США, або 152,8 дол. у перерахунку на одного мешканця області.

 

Фактори інвестиційної привабливості Миколаївської області

 • Вигідне географічне розташування;
 • Розвинені транспортна інфраструктура та море господарський комплекс (наявність в області залізничного, морського, річкового, автомобільного видів транспорту, функціонування міжнародного аеропорту);
 • Високий промисловий потенціал;
 • Сприятливі умови для розвитку агропромислового комплексу;
 • Підтримка місцевими органами влади розвитку інвестиційної діяльності та поліпшення інвестиційного клімату;
 • Системна робота Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської  області  з підприємствами і організаціями  по сприянню розвитку інвестиційної діяльності;
 • Наявність необхідної інженерної інфраструктури, що забезпечує високу енергозабезпеченість регіону, роботу систем газо -, тепло -, водопостачання, зв’язку.

 

 

Кіровоградська область. Кількість населення 1115,7 тис. осіб. Більша частина населення зайнята в сільському господарстві.

 

Область індустріально-аграрна. Дає країні сільськогосподарські машини, гідравлічні насоси, напівпровідникові матеріали, графіт, граніт, цукор, олію. Основу енергетики становлять Кременчуцька, Краснохутірська та інші ГЕС, Кіровоградська та Олександрівська ТЕС. Найбільші машинобудівні підприємства: акціонерне товариство «Червона зірка», виробничі об'єднання «Радій», «Друкмашина», заводи «Гідросила», ремонтно-механічний, підйомно-транспортного устаткування, локомотиворемонтний, тепловозоремонтний.

 

Розвинуте видобування і переробка бурого вугілля, видобувають також графіт і будівельні матеріали.

 

Працюють підприємства чорної і кольорової металургії. Однією з провідних галузей є харчова промисловість: цукрова, молочна, маслосироробна, м'ясна, сухого молока, олійно-жирова та ін. Є підприємства легкої промисловості.

 

Сільське господарство має зерново-буряківничо-олійний напрям у поєднанні з молочно-м'ясним тваринництвом.

 

Головні зернові культури — озима пшениця, кукурудза, ячмінь, бобові, гречка, просо. Розвинуті овочівництво, садівництво, ягідництво. У тваринництві переважають скотарство м'ясо-молочного напряму, свинарство. Є також птахівництво, вівчарство, бджільництво, шовківництво.

 

У садівництві переважними напрямками є вирощування яблук, груш, слив, вишень і ягідних культур.

 

Основою тваринництва є розведення великої рогатої худоби, свиней, овець, птиці.

 

Розведенням племінних коней займаються 2 кінні заводи і 2 племінні ферми. Основні породи, що розводяться у кінзаводах і племфермах – чистокровна верхова і українська верхова.

 

Харчова промисловість області представлена 93 переробними підприємствами. До складу молокопереробної галузі входить 12, борошномельно-круп'яної – 13, цукрової – 11, м'ясопереробної – 8 підприємств. В олієжировій галузі – 11 підприємств, на долю яких припадає понад 35,0% від загального обсягу товарного випуску харчової продукції.

 

На товарному ринку України область представлена виробництвом посівної та зернозбиральної техніки, мостових електричних кранів, буровугільних брикетів, нікелю, графіту, гірського воску тощо.

 

У зв'язку з сільськогосподарською спеціалізацією області, основним напрямком машинобудування є забезпечення потреб сільського господарства і переробної промисловості необхідною технікою і запасними частинами.

 

Підприємства області виробляють швейні та панчішно-шкарпеткові вироби, м'які та корпусні меблі, складну побутову техніку, садово-городній інвентар, лікарські вироби, фарфоро-фаянсовий та скляний посуд, товари побутової хімії тощо.

 

Область має певний досвід міжнародного економічного співробітництва.

 

 

Херсонська область має виключно вигідне економічно-географічне положення. Виходячи до Чорного і Азовського морів, область має можливість успішно розвивати рибальство, суднобудування. Має можливість будувати портові міста. Розвивати портове господарство, зосереджувати на берегах морів здравниці, використовувати мінеральні та рибні ресурси морів, добувати морську сіль, морські водорості і т.д. Вузька прибережна зона морських узбереж це чисте морське повітря, цілющі морські води дають можливість будувати чисельні здравниці і поповнювати бюджет області. Алювіальні ґрунти дніпровських долин дають можливість вирощувати городні культури і на цій базі зосереджувати консервні заводи для консервування овочів і фруктів.

 

Безцінний дар Причорномор'я - благодатний клімат і родючі землі. Присутні такі корисні копалини як копалини різноманітних цінних глин, піску, гравію. Також видобувають торф та мергель.

 

Лісів порівняно мало, як і питної води. Але Херсонська область має вихід до моря, що дає їй морські продукти.

 

Це край розвинутої індустрії, інтенсивного сільського господарства і численних здравниць. Провідна галузь господарства району - промисловість (70% валової продукції краю). Перше місце належить харчовій промисловості, друге машинобудуванню і металообробці, третє - легкій промисловості. З галузей машинобудування найбільш розвинуті суднобудування і судноремонт, сільськогосподарське машинобудування і верстатобудування.

 

Господарство Херсонської області входить до Херсонського економічно адміністративного району. Каховська ГЕС, що встала до ладу в 1955 р. дає електричну енергію для господарства області. Харчова промисловість представлена: м'ясокомбінатом, консервними заводами (фруктові, овочеві консерви), рибоконцервним заводом в місті Генічеську. Маються підприємства маслобійної, макаронної, виноробної промисловості. У Генічеському та Голопристанському районах йде видобуток солі. У Херсоні працює завод по виготовленню скляної тари для консервної промисловості. Машинобудівна промисловість: суднобудування і виробництво кукурузоуборочних комбайнів, що розташовані в Херсоні, механічний завод в Бериславі, електромашинобудівний завод у Новій Каховці. Розвивається виробництво будівельних матеріалів: цегли, черепиці, вапна і видобуток вапняка.

 

Причорномор'я - одна з житниць країни, яка дає озиму пшеницю, кукурудзу, а також фрукти, основний район зрошуваного землеробства в Україні. Поливні землі використовуються для вирощування озимої пшениці, рису, кормових культур, овочів, плодів і винограду. Тваринництво м'ясо-молочного напрямку, представлено великою рогатою худобою, свинарством, козами.

 

На експорт область дає: консерви овочеві і рибні, сіль, продукцію легкої промисловості - текстиль та текстильні вироби, електричну енергію, фрукти і овочі, особливо томати, абрикоси і черешні. Значне місце в експорті області посідає продукція машинобудування і металообробки, продукти нафто переробки. Імпорт: метал і устаткування для існуючих підприємств, сировину для суднобудування і т.д.

 

Найбільша проблема області це проблема прісної води. Ще чекають закріплення перевіваючи піски, чекають розсолення солонці херсонської області, існує і проблема зрошення. Посуха, суховії і пилові бурі - часті явища в цих місцях. Не виключена і проблема екології.


← Назад
Вхід


Зареєструватися

Новини ТУ

 • 11.12.2014 Інформація щодо виконання планів роботи з проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції за ІV квартал 2014 року

  Детальніше →
 • 26.06.2014 ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання процедурних заходів щодо запобігання проявам корупції у процесі виконання працівниками Південно-Українського територіального управління НКЦПФР...

  Детальніше →
 • 26.06.2014 ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання плану роботи з реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки у Південно-Українському територіальному управлінні НКЦПФР за ІІ квартал 2014 року

  Детальніше →
 • 26.06.2014 ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання плану роботи з проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції в Південно-Українському територіальному управлінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за ІІ квартал 2014 року

  Детальніше →
 →